SOLVAY (EBR:SOLB)
08/05/2018 14:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvay
SOLVAY (EBR:SOLB)
08/05/2018 14:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Resultaat van Solvays Algemene Aandeelhoudersvergadering
ARGEN-X (EBR:ARGX)
08/05/2018 10:30
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
argenx announces results of Annual General Meeting of Shareholders
GBL (EBR:GBLB)
08/05/2018 10:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Groep Brussel Lambert kondigt haar intentie aan om 6,6% van het kapitaal van Burberry te verkopen
GBL (EBR:GBLB)
08/05/2018 10:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Groupe Bruxelles Lambert intends to sell 6.6% of Burberry's capital
GBL (EBR:GBLB)
08/05/2018 10:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Groupe Bruxelles Lambert annonce son intention de vendre 6,6 % du capital de Burberry
BEFIMMO-SICAFI (EBR:BEFB)
08/05/2018 10:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Silversquare @Befimmo ouvre Triomphe !
BEFIMMO-SICAFI (EBR:BEFB)
08/05/2018 10:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Silversquare @Befimmo opens Triomphe !
EURONAV (EBR:EURN)
08/05/2018 08:35
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
EURONAV (EBR:EURN)
08/05/2018 08:30
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Disclosure regarding a transparency notification
TEXAF (EBR:TEXF)
08/05/2018 08:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Texaf:DE DRC KOMT HAAR VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN TEXAF NA IN EEN ONTEIGENINGSDOSSIER
TEXAF (EBR:TEXF)
08/05/2018 08:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Texaf :LA RDC HONORE SES ENGAGEMENTS ENVERS TEXAF DANS UN DOSSIER D'EXPROPRIATION
TEXAF (EBR:TEXF)
08/05/2018 08:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Texaf:DRC RESPECTS ITS COMMITMENT TOWARDS TEXAF IN AN EXPROPRIATION CASE
AGFA-GEVAERT (EBR:AGFB)
08/05/2018 07:45
AGFA-GEVAERT (EBR:AGFB)
08/05/2018 07:45
ABLYNX  (EBR:ABLX)
08/05/2018 07:00
TIGENIX (D) 
08/05/2018 07:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
TiGenix: CONVENING NOTICE TO THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING TO BE HELD ON 7 JUNE 2018
TIGENIX (D) 
08/05/2018 07:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
TiGenix: OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 7 JUNI 2018
ABLYNX  (EBR:ABLX)
08/05/2018 07:00
WERELDHAVE BELGIUM (EBR:WEHB)
07/05/2018 18:00
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente
Wereldhave Belgium : Resultaten van het keuzedividend